Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

LÄHDELUETTELO


Lähdeluettelo

Painetut lähteet

Aaltonen, Turkka & Arkko, Martti 1997: Vanhat hyvät erätaidot. Hämeenlinna.

Andersson, Eva 1996: Textilproduktion i arkeologisk kontext. Institute of Archaeology Report Series No. 58.

Astrup, E. E. & Andersen, Arnfinn G. 1988. A study of metal foiled glass beads from the viking period. Acta Archaeologica 58.

Barber, Elisabeth 1991: Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages. New Jersey.

Bender Jørgensen, Lise 1991: North European Textiles until AD 1000. Aarhus.

Brishane, Mark A. (toim.) 1992: The Archaeology of Novgorod, Russia. The Society for Medieval Archaeology Monograph Series, No 13.

Broberg, Birgitta & Hasselmo, Margareta (toim.) 1981: Rapport. Medeltidstaden 30. Keramik, kammar och skor från 7 medeltida städer. Stockholm.

Brusila, Heljä 1992: Muinaisesta Raisiosta. Raisio.

Callmer, Johan 1977: Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A.D. Acta archaeologica Lundensia. Series in 4. Nr. 11.

Carlsson, Anders1988: Vikingatida ringspännen från Gotland. Stockholm Studies in Archaeology 8.

Carpelan, Christian 1961: Beinerne Kämme aus der Ältern Eisenzeit Finnlands. SM 1961.

Cleve, Nils 1978: Skelettgravfälten på Kjuloholm i Kjulo, II. Vikingatid och korstågstid, gravfältet C. SMYA XLIV: 2.

Donner, Joakim 1982: Some Comments on the Pollen-analytical Records of Cereals and Their Dating in Southern Finland. - Fennoscandia archaeologica 1, 13 - 17.

Drahotová, Olga 1983: European glass. The development of hollow glassware through the ages. Czechoslovakia.

Grönros, Jarmo 1990: Käsityöläiset ja kylän ammattilaiset. - Talve (toim.) 1990: 212-236.

Harjula, Janne 1997: Raision Vaskipolku. Matkalle tuhannen vuoden taakse. Raisio.

Haavio, Martti 1996: Suomalainen mytologia Porvoo-Helsinki.

Heino, Ulla 1990: Raisio - kylästä taajamaksi. - Talve (toim.) 1990: 19-74.

Hiekkanen, Markus 1994: The stone churches of the medieval diocene of Turku: a systematic classification and chronology. SMYA 101.

Horošev, A. S. & Solnkin, A. N. 1992 = Khoroshev, A. S. & Solnkin, A. N.: Buildings and Properties from the Lyudin end of Novgorod. - Brishane (toim.) 1992, s. 107-156.

Julku, Kyösti (toim.) 1992: Suomen varhaishistoria. Studia historica septentrionalia, 21. Rovaniemi.

Julku, Kyösti (toim.) 1997: Itämeren Suomi - eurooppalainen maa. Studia historica fennougrica. Helsinki.

Kaukonen, Toini-Inkeri 1960: Kinnasompelun levinneisyys ja työtavat Suomessa. SM 1960.

Khvoschinskaya 1999: - ks. Purhonen 1999.

Kivikoski, Ella 1938: Likarmade spänne från vikingatiden. - Finskt museum 1938, 10 - 28.

Kivikoski, Ella 1960: Raision esihistoria. - Raision historia, I, s. 9-36. Turku.

Kivikoski, Ella 1965: Magische Fundgut aus Finnischen Eisenzeit. SM 1965, 22 - 35.

Kivikoski, Ella 1973: Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Helsinki.

Koltšin, B. A. (toim.) 1985: Arheologija SSSR. Drevnjaja Rus. Gorod, zamok, selo. Moskva.

Korhonen, Teppo 1993: Vesimyllyt. Historia, rakenne, käyttö ja kunnostus. Kainuun museon julkaisu.

Korkeakoski-Väisänen, Kristiina 1981: Manner-Suomen viikinki- ja ristiretkiajan rannerenkaat ja niiden ornamentiikka. - Karhunhammas 4.

Laaksonen, Hannu 1992: Turun seudun 1200-luvun hautakiviä. - Julku 1992, s. 231-240.

Laaksonen, Tapio 1997: Raision kulttuuriynpäristö ja vanha rakennuskanta. - Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri 5.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982: Luistari, II. The Artefacts. SMYA 82: 2.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984a: Ancient Finnish Costumes. Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984b: Keski- ja myöhäisrautakausi. - Suomen historia I, s. 250-402.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1985: Viikinkiajan aseista. Leikkejä luvuilla ja lohikäärmeillä. - SM 1985, 5-36.

Lempiäinen, Terttu 1996: Liedon Rähälä keskianen viljavarasto - lisää tietoa Aurajokilaakson viljanviljelyksestä. Kentältä poimittua 3 Museoviraston arkeologian osaston julkisuja.

Lepiksaar, Johannes 1986: The Holocene History of Theriofauna in Fennoskandia and Baltic Countries. - Striae 24.

Lundström, Agneta 1976: Bead making in Scandinavia in the Early Middle Ages. Early Medieval Studies 9. Antikvariskt arkiv 61.

Manninen, Ilmari 1929: Suomensukuiset kansat. Kuvauksia esineellisen kulttuurin alalta. Helsinki.

Mäntylä, R. A. 1960: Raision vaiheet 1600-luvun alusta ison vihan päättymiseen. - Raision historia 1. Turku.

Mäntylä, R. A. 1965: Pitäjän oloja ison vihan päättymisestä kunnallishallinnon perustamiseen. - Raision historia 2. Turku.

Nallinmaa-Luoto, Terhi 1978: Tampere-Vilusenharju, nuoremman rautakauden kalmisto Pirkanmaalla. Karhunhammas 3.

Nordman, C.A. 1961: Medeltilda glasmålningar i Finland. -Finskt museum 1961, 21 - 46.

Nordman, C.A. 1964: Medeltida skulptur i Finland. SMYA 62.

Oja, Aulis 1960: Raision keskiaika ja 1500-luku. - Raision historia, I, 37-265. Turku.

Oldeberg, Andreas 1942: Metallteknik under förhistorisk tid. Del.1. Lund.

Peets, Jüri 1987: Totenhandschuhe im Bestattungsbrauchtum der Esten und anderen Ostseefinnen. - Fennoscandia archaeologica IV, s. 105-116.

Pentikäinen, Juha 1987:Kalevalan mytologia Porvoo-Helsinki.

Purhonen, Paula (toim.)1999:Fenno-ugri et slavi. Cultural Contacts in the Area of the Gulf of Finland in the 9th - 13th Centuries. Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja 8.

Ramqvist, Per 1983:On the Origin, Function and Development of Sedentary Iron Age Settlement in Northern Sweden Archaeology and Environment 1.

Ramqvist, Per 1997: Inte bara väggar. Analys av bräd lera frå järnåldern. Umeå.

Ranta, Helena 1999: -ks. Purhonen 1999.

Rantasalo, E.A. 1912: Suomen kansa muinaisia taikoja. Maanviljelystaikoja

Rantasalo, E.A. 1930: Suomen kansa muinaisia taikoja. Karjataikoja

Salmo, Helmer 1933: Suomesta löydetyt tanskalaiset 1000-luvun rahat. - Suomen Museo 1933, s. 22-43.

Salmo, Helmer 1948: Deutsche Münzen in vorgeschichtlichen Funden Finnlands. SMYA 47.

Salmo, Helmer 1933: Suomesta löydetyt tanskalaiset 1000-luvun rahat. - Suomen Museo 1933, s. 22-43.

Salmo, Helmer 1956: Finnische hüfeisenfibeln Finska fornminnesföreningens tidskrift 56.

Salo, Unto 1997: Ukko ukkosen jumala - muinaissuomalaisten ukkosenjumala ja hänen indoeurooppalainen sukunsa. - Julku (toim.) 1997: 121-223.

Salo, Unto & Lahtiperä, Pirjo 1970: Metallikautinen asutus Kokemäenjoen suussa, I-II. Pori.

Schauman, Marianne 1971: Finska kedejegarnityr, Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 2.

Selirand, Jüri 1989: Viron rautakausi. Viron nuoremman rautakauden aineiston pohjalta Toim. Pentti Koivunen. Rovaniemi.

Sirelius, U. T. 1921: Suomen kansanomaista kulttuuria: esineellisen kansatieteen tuloksia, I-II. Helsinki.

SM = Suomen Museo.

SMYA = Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja.

Soininen, Arvo 1974: Vanha maataloutemme. Maatalous ja maatalousväestö Suomessa. perinnäisen maatalouden loppukaudella 1700-luvulta 1870-luvulle. Historiallisia tutkimuksia 96.

Solberg, Bergljot 1985: Norwegian Spear-heads from the Merowingian Period and the Viking Period Bergen.

Suhonen, Mervi 1998: Raision Ihalan Mullin lyijypronssiharkko. - Fennoscandia Archaeologica XV, 71 - 75.

Svarane, Dagnija 1996: Krasaina metala darinajumu izejmateriali Latvija 10.-12. gs. - Archeologija un etnografija 18.

Taavitsainen, Jussi-Pekka 1976: Joitakin ajatuksia kuolaimista ynnä muista rautakautisista hevoskaluista. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, moniste n:o 12.

Taavitsainen, Jussi-Pekka 1990: Ancient hillforts of Finland: problems of analysis, chronology and interpretation with special reference to the hillfort of Kuhmoinen. SMYA 94.

Talve, Ilmar 1961: Kansanomaisen ruokatalouden alalta. Helsinki.

Talve, Ilmar 1990: Suomen kansankulttuuri. 3., tarkastettu ja täydennetty painos. Helsinki.

Talve, Ilmar (toim.) 1990: Raision historia, 3.

Talvio, Tuukka 1978: Sylloge of Coins of the British Isles 25: The National Museum, Helsinki. London.

Toll, Annika 1987. Pärlor från Sigtuna. Datering genom jämförande studier. Seminar papers fron Stockholm Universitet, institutionen för arkeologi.

Tomanterä, Leena 1987: Nadelhandschuhe aus der Jüngeren Eisenzeit in Finnland. - Peets 1987, Appendix. Fennoscandia archaeologica IV, s. 117-120.

Uino, Pirjo 1986: An Iron Age Community at Ketohaka in Salo and Other Remains of Metal Period Buildings in Finland. - Iron Age Studies in Salo I-II, s. 25-194. SMYA 89:1.

Ukkonen, Pirkko 1996: Osteological analysis of the refuse fauna in the Lake Saimaa area. Environmental studies in eastern Finland: Reports of the ancient Lake Saimaa project. Helsinki papers in Archaeology No.8, 63 - 82.

Urtans, V. A. 1977: Senakie depoziti Latvija (lidz 1200. g.). Riga.

Wild, John Peter 1988: Textiles in Archaeology. Aylesbury.

Wuolijoki, Helena. 1972: Suomen rautakautiset silmäkirveet. Helsingin yliopisto arkeologian laitos, moniste n:o 4.

Vilkuna, Kustaa 1935: Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta. Helsinki.

Vilkuna, Kustaa 1976: Isien työ. 3., uudistettu painos. Helsinki.

Vilkuna, Kustaa 1983: Vuotuinen ajantieto. Vanhoista merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sääkalenterista enteineen. 3., uudistettu laitos. Helsinki.

Vuorela, Toivo 1976: Suomalainen kansankulttuuri. Poorvo-Helsinki

Vuorinen, Juha-Matti: Rakentamisesta Raision Mullissa rautakauden lopulla ja varhaiskeskiajallaMuinaistutkija 4/1997 45 - 48.

Yliaho, Timo 1990a: Asutus, rakennukset ja asuminen. - Talve (toim.) 1990: 176-236.

Yliaho, Timo 1990b: Muuttuva maatalous. - Talve (toim.) 1990: 95-175.

Ylialho, Timo 1990c: Työväki ja käsityöläiset. - Talve (toim.) 1990: 176-211.

 

Painamattomat lähteet

Alén, Vesa 1998: Miekasta nuppineulaan. Kaivausmetodimuutosten yhteys esinelöytöihin kirkkokaivauksissa 1960-1980-luvuilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Antell, Ann-Christin 1997: Savikiekkojen ensisijainen ja toissijainen käyttä Mullin asuinpaikalla n. 900 - 1200-luvuilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Fagerström, Levi 1991: Raision Ihalan Siirin tilan viikinkiaikaisen polttokenttäkalmiston kaivaus. 1. 6.-7. 7. 1991. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Jäkärä, Tiina 1997: Turun Kirkkomäen ja Raision Ihalan vanhan kansakoulun kalmistojen hautarakenteet. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Kankainen, Tuovi 1996: Ajoituseloste. Liite 4. Geologian tutkimuskeskus. - Pietikäinen 1995.

Pietikäinen,Taina 1995 (1996): Raision Ihalan Mullin eduspellon kaivaus.Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Pietikäinen, Taina: Pro gradu (valmisteilla).

Pihlman, Aki 1995: Keskiaikaiset savi- ja puuastiat Turun kaupungissa ja Turun linnassa. Lisensiaatintutkimus. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Suhonen, Mervi: Pro gradu (valmisteilla).

Tupala, Ulla: 1999: Eläinuhreja vai teurasjätettä? Euran Luistarin ruumiskalmiston eläinluumateriaalin lähdekriittistä tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeologia.

Viljanen, Heidi: Pro gradu (valmisteilla)


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut