USIX logo
Interact logo


USIX Interact slogan


"Interaction with Interact" -esittelyjuliste: PDF ja FLASH

HANKKEEN TAVOITE

Hankkeen tavoitteena on kehittää kielellisesti aiempaa monipuolisempia ja rikkaampia menetelmiä ja ratkaisumalleja ihmisen ja koneen kielellistä vuorovaikutusta sisältäviin tilanteisiin. Tavoitteena on mahdollistaa luonnollisen kielen käyttö nykyistä paremmin ihmisen ehdoilla.

Menetelmien kehittämisen ja integroimisen myötä odotettavissa on, että luonnollista kieltä voidaan käyttää automaattisten systeemien kanssa tilanteissa, joissa se aiemmin ei ole ollut mahdollista tai ihmisen kannalta riittävän toimivaa.

Pyrkimyksenä on viedä menetelmänkehitys ja -integrointi niin konkreettiselle tasolle, että yritysten on jatkossa mahdollista rakentaa tuotteita ja palveluratkaisuja kehitettyjen menetelmien pohjalta.

Hankkeessa tarkastellaan sekä puhe- että tekstiviestintään perustuvia ratkaisuja.

USIX Interact -projektin 3. toimintavuosi päättyi 31.12.2002. Päätösdemossa 12.12.2002 esiteltiin projektin saavutukset. Projekti oli esillä myös USIX -loppuseminaarissa 28.1.2003. Demon sisältö löytyy osasta demot ja pilotit. Helsingin Sanomat uutisoi projektistamme positiiviseen sävyyn: artikkeli.


Tutkimuskohteet >>

Päivitetty: 17.12.2002