Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

PAIKAT


valokuva 112 kB

Raisionjoki

Sami Raninen, Ann-Christin Antell

R

autakauden lopulla vesi oli noin 5-6 metriä korkeammalla kuin nykyisin, joten Raisionjoki muodosti pitkälle sisämaahan työntyvän merenlahden. Joki oli purjehtimiskelpoinen aina Ihalan Linnasmäen tienoille asti. Vesistö muodosti hyvän kulkureitin ja siitä saatiin kalaa sekä vesilintujakin ruoaksi. Rantaniityiltä saatiin heinää ja vedestä kaislaa karjan talvirehuksi. Joen läheisyydestä löytyi myös maanviljelykselle soveliasta savensekaista maata. Rautakauden Varsinais-Suomessa asutus oli keskittynyt jokien alajuoksuille.


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut