Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

ESITTELY


 

HANKKEESTA

 

SISäLLYSLUETTELO

Tämä digitaalinen arkisto on luotu osana tutkimushanketta Illuminating History: Through the Eyes of Media.

Arkisto sisältää enimmäkseen näytteitä arkipäivän esineellisestä kulttuurista Lounais-Suomessa myöhäisrautakaudelta keskiajalle (990-1400-luvuilta) Mukana on myös kolmiulotteinen malli 1700-luvun maisemasta.

Monet esineistä ovat löytöjä Ihalan Mullin arkeologisilta kaivauksilta, jokta Turun yliopiston arkeologian oppiaineen opiskelijat toteuttivat 1994-1997. Näiden kaivauslöytöjen täydennykseski on mukaan otettu myös muuta samaan aikaan ja läheisiin paikkoihin liityvää aineistoa.

Arkistoon sisältyy myös maisemaa ja ympäristöä kuvaavia panoraamoja sekä digitaalisia videoita, jotka esittävät rakentamiseen, saviastioiden valmistamiseen ja kankaankudentaan liityneiden työtekniikoiden ennallistutksia.

Hankkeen rahoittajana toimivat: Suomen Akatemia, Medialaboratorio-TAIK, Tutkimusinstituutti ja Raision kaupunki.

* Tekijät

Tiettyjen osien käyttämiseen tarvitaan lisäosia:

* Cosmo Player 2.1

* Quicktime 4.0

ARKEOLOGIA: KAIVAUSKERTOMUKSET
Yhteenveto, 1994, 1995, 1996.
ARKEOLOGISET PAIKAT
Kartta, Huhkonkallio, Kansakoulunmäki,
Linnasmäki, Mahittula, MULLI,
Raisionjoki, Raision kirkko, Siiri.
MAISEMA JA YMPäRISTö
Historialliset kartat: 1725, 1764, 1803, 1898.
Ilmavalokuvat: 1930, 1940, 1960, 1990.
Topografiset kartat: 1994, 1995, 1996.
Satelliittikuvat: Landsat.
Vuodenajat: Kesä, Syksy, Talvi, Kevät.
MEDIATIETOLAJIT
Kaivaukset: Valokuvat, Panoraamat, Videot.
Esineet: Valokuvat.
Rekonstruktiot: Valokuvat, Panoraamat, Videot.
MUUTA
Luokitus, Maailmaa, 3D Galleria,
Web-sivujenkartta.
> SITE IN ENGLISH HERE.

Osaa näistä materiaaleista on mahdollista käyttää muissa yhteyksissä tekijöiden luvalla. Lisätietoja antaa Lily Díaz, sähköposti: diaz@uiah.fi.
 
   
   
TaiK
Turun yliopisto
Suomen Akatemia
Images in practice
 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut